In 2022 heeft de overheid het STAP-budget ingevoerd. Een subsidieregeling, waarbij elke Nederlander per jaar maximaal € 1.000,– subsidie kan krijgen voor een opleiding. De opleiding moet voor jou bedoeld zijn om je arbeidsmarktrelevantie te vergroten. Alle opleidingen van Mudita Academie voldoen aan deze voorwaarde. Betekent wel dat jij op het moment van inschrijven een betaalde functie hebt, of dat je beschikbaar bent voor de arbeidsmarkt en jij je met deze opleiding verder wil ontwikkelen voor een nieuwe functie.

Per jaar zijn er 6 momenten waarop je subsidie aan kunt vragen. Voor elk moment is er een maximum budget beschikbaar, waarbij geldt op=op. Je mag dan wel op het volgende inschrijfmoment voor subsidie opnieuw je aanvraag insturen. Je ontvangt maximaal 1 keer per jaar subsidie.

Voor 2022 is het eerste moment voor subsidie-aanvraag 1 maart 2022.

Vervolgens wordt het subsidieloket elke 2 maanden open gesteld; 1 mei 2022, 1 juli 2022, 1 september 2022 en 1 november 2022

Na insturen van onderstaande aanmelding maken wij deze volledig, zodat je daarmee de subsidie voor je opleiding/training aan kunt vragen bij de overheid. Wij nemen daarvoor contact met je op, en je ontvangt van ons een e-mail met de volledige instructie voor de aanvraag.

STAP-aanmeldingsbewijs

Aanmelding voor een training/opleiding met subsidie van de overheid onder de regeling STAP.
Naam(Vereist)
Geboortedatum(Vereist)
Adres(Vereist)
Startdatum opleiding/training(Vereist)
Akkoordverklaring(Vereist)
(Vereist)