Kennismaking met Deep Democracy

Besluitvorming, de wil van de meerderheid?

Herkent je deze situatie? De meerderheid besluit, en de minderheid legt zich er zuchtend en morrend bij neer. Het standpunt van 51% wordt opgelegd aan een minderheid van 49%.

We hebben democratisch en in meerderheid het besluit genomen wordt er dan gezegd. Consensus is echter ver te zoeken. Duidelijk zichtbaar aan de non-verbale communicatie van sommige collega’s en hoorbaar bij het verlaten van de vergaderruimte en in de gesprekken bij de koffieautomaat. Bij hen is er weerstand tegen het genomen besluit, wat hun gedrag negatief zal beïnvloeden met uiteindelijk sabotage van het besluit als gevolg.

Wat zou het waardevol zijn als ook zij achter het besluit staan doordat er aandacht is voor echte consensus en zij hun belang en mening in hebben kunnen brengen en volledig achter het besluit kunnen staan. Een utopie? Nee, het is mogelijk als je de theorie van Deep Democracy toe kunt passen binnen besluitvormingsprocessen

Tijdens de dag ‘Kennismaking met Deep Democracy’ leer je hoe je deze theorie in kunt zetten. Op het werk, bij de (sport)vereniging en zelfs ook thuis. De theorie is gebaseerd op het boek ‘Deep Democracy, de wijsheid van de minderheid’ van Jitske Kramer.

Het resultaat van deze training:
Je kent het proces van besluitvorming volgens Deep Democracy. Je bent instaat aan het meerderheidsbesluit de wijsheid van de minderheid toe te voegen.  Je kunt besluitvormingsprocessen begeleiden vanuit een neutrale positie waardoor eenieder zich betrokken, gecommitteerd en gehoord weet. Het uiteindelijke resultaat is een groep betrokken mensen die gezamenlijk in staat is snelle en efficiënte stappen te nemen richting het voorgenomen besluit.

Opzet van de training:

 1. Je maakt kennis met de achtergronden van Deep Democracy
 2. Je leert het gebruik van de Check-in en Check-out en Stap 1 t/m 3 van de Lewis-methode
  – verzamel alle informatie
  – zoek actief naar het alternatief
  – verspreid het alternatief
 3. Je oefent met het inzetten van creativiteit voor bereiken consensus
 4. Je gebruik Stap 4; ‘Voeg de wijsheid van de minderheid toe aan het besluit’
 5. Je oefent in je neutraliteit als begeleider, ondanks en dankzij je betrokkenheid en sympathie of antipathie bij het gespreksthema

Praktische gegevens:

 • De prijs voor deze training is € 170,– vrij van BTW, inclusief verblijfkosten.
 • De trainingsdag wordt begeleid door Erica en René
 • Per uitvoering maximaal 10 deelnemers, zodat een ieder ruim aandacht krijgt van de trainers en de 1,5 meter afstand goed is te realiseren.
 • Tijdstip: Check-in om 11.00 uur, check-out om 18.00 uur, zodat je goed buiten de spits kunt reizen.
 • Locatie: Mudita Academie & Yoga, Willemstraat 15B in Eindhoven

Data:
De data voor 2023 worden binnenkort gepland.

De training valt onder de subsidieregeling van het STAP-budget, waarmee je het volledige bedrag van de training vergoed kunt krijgen van de overheid. Als je kiest voor betaling via de STAP-subsidie dan krijg je de optie om kosteloos te annuleren als je geen subsidie krijgt toegekend.

Wil jij of je werkgever eerst meer informatie over deze training of de subsidieregeling volgens het STAP-budget, vul dan het contactformulier in. Wij nemen dan spoedig contact met je op.