Mogelijkheidsmens

‘Als je alleen maar steeds de werkelijkheid neemt voor wat hij is en daarop reageert, dan versterk je die werkelijkheid elke keer opnieuw. Maar je kunt ook een werkelijkheid nastreven die je mogelijk acht’ legt Marleen Stikker het verschil uit. In de uitzending van Zomergasten op 12 augustus 2018 nam zij de kijker mee naar de termen ‘Werkelijkheidsmens’ versus ‘Mogelijkheidsmens’.

Er is overduidelijk een ‘mogelijkheidsmens’ aan het woord, waarbij Marleen Stikker ons als kijkers een andere kant van techniek en internet wil laten zien. Zij wil een bijdrage leveren aan ons bewustzijn van social media, internet, tweeter en de privacy die vele mensen daarvoor deels ‘inleveren’.

In deze blog willen wij ‘mogelijkheidsmens’ in verband brengen met de ontwikkeling van Duurzame Inzetbaarheid. Een aanpak die gericht is op ‘wendbaar zijn’ in je ontwikkeling. Mogelijk maken om bij nieuwe omstandigheden snel nieuw en effectief gedrag te in te kunnen zetten. Je hebt daarbij de wens blijvend een rol te vervullen die uitstekend bij jou past. En een rol die past bij vernieuwingen die in organisaties doorgevoerd worden om aangesloten te blijven bij de maatschappelijke en technische ontwikkelingen. Je denkt en leeft vanuit oplossingen zoeken, en je kijkt dus naar mogelijkheden vanuit ‘hoe het ook anders kan’.
Onze wens is dat mensen vanuit bewustzijn keuzes kunnen maken. Als je weet vanuit welke overtuigingen en persoonlijke achtergrond je gedrag ontstaat, dan kan je ook (soms met hulp) acties bedenken om je gedrag te gaan passen. In onze vorige blog hebben we je een handreiking gegeven om een verandering bij jezelf in gang te zetten.
Wil jij ook Duurzaam Inzetbaar zijn en wendbaar blijven? Vanuit de literatuur worden vijf typen van ontwikkelmogelijkheid onderscheiden:

  1. Creativiteit, het talent om een nieuwe context, ontwikkelingen of een (complex) probleem vanuit verschillende gezichtspunten te bekijken. Je gaat de dialoog aan en staat open voor nieuwe inzichten.
  2. Onderlinge inspiratie, het talent om vanuit samenwerking te zoeken naar oplossingen, constructief feedback te geven en te vragen. Vanuit het delen van informatie en de dialoog in creatie samen tot grootsere oplossingen te komen.
  3. Vernieuwing, het talent om te durven experimenteren en om te gaan met het onbekende, om daarmee je vaardigheden te vergroten. Je comfortzone te stretchen en te vergroten.
  4. Resultaatgericht, het talent om in nieuwe situaties inventief en effectief te zijn en daarbij resultaten realiseren.
  5. Zelfkennis, het talent van zelfinzicht. Je persoonlijk leiderschap, waarbij je je drijfveren en identiteit kent en wenst vanuit dit bewustzijn reflecteert op je sterke en minder sterke punten. Van daaruit wil je blijven leren hoe je acties anders en beter kunt doen.

In samenhang met elkaar ontstaat er een ontwikkeling vanuit mogelijkheden, kansen en innovatie.

Gelijk ook maar een test van jouw ‘zelfkennis’, hoe beoordeel jij jezelf? Geef jezelf eens voor elke term een cijfer van 1 tot 5, en beschrijf je motivatie voor je beoordeling. En zou je verder willen gaan, vraag een 360° feedback. Vraag 2, 3 of 4 mensen in je directe omgeving om de score ook in te vullen voor jou en met hun motivatie je feedback te geven op hoe zij jou ervaren vanuit ‘Ontwikkelen, Innoveren en Verbinden’

Duurzame InzetbaarheidScoreMotivatie
Creativiteit
Onderlinge inspiratie
Vernieuwing
Resultaatgericht
Zelfinzicht

Bekijk ook de vlog van René wat een mogelijkheidsmens voor hem betekent.

Continue veranderen is aan de orde van de dag. Er is een noodzaak om een leven lang te blijven leren en te ontwikkelen, zodat je in kunt spelen op de vernieuwingen. Daarbij helpt het als je denkt in mogelijkheden en er niet van uit gaat dat wat je waar neemt, de (enige) werkelijkheid is. Wat zou jouw stap kunnen zijn om je comfortzone op te rekken?

In zijn vlog geeft René als voorbeeld Maria Fiselier. Kijk eens wat er gebeurt als deze zeer getalenteerde operazangeres vanuit mogelijkheden, plotseling een rap zingt? Echt fantastisch hoe zij haar kans pakt bij ‘De Beste Zangers’ en haar comfortzone met Lose Yourself ‘oprekt’! Wil jij ook de vertolking van Lose Yourself door Maria Fiselier (nog eens) bekijken? Hieronder hebben we de link opgenomen. En om echt het verschil te kunnen proeven ter vergelijking haar vertolking van Il Mondo,

Wij maken vanuit Mudita Academie met regelmaat een actieve blog. Vanuit een actueel thema, met tips voor je ontwikkeling. De ene keer zal de blog een wake-up call zijn en je passen en lijkt het alsof deze voor jou is geschreven, een andere keer zal het thema je minder aanspreken.
Net als in onze trainingen geldt ook voor de blogs dat je eruit haalt wat voor jou op dat moment past. Voor jezelf of voor de organisatie waar je werkt.

Hartelijke groet,

Erica Detiger

René Wingelaar