PRIVACY STATEMENT

Het privacy statement is van toepassing voor deelnemers aan trainingen verzorgd door Mudita Academie BV, gevestigd Schoolweg 7, 7108 BM Winterswijk-Woold.
Je bent deelnemer aan een training indien je rechtstreeks of via je werkgever, individueel of in groepsverband een training bij Mudita Academie BV volgt. Je bent ook deelnemer aan een training indien je via een ander trainings- of opleidingsinstituut een training volgt waarbij de uitvoering wordt verzorgd door Mudita Academie BV. In dat geval prevaleert het privacy statement van de organisatie waarvoor wij de training verzorgen. Indien wij persoonsgegevens van je opvragen, noodzakelijk voor een goede uitvoering van de training, dan geldt daarbij ook het privacy statement van Mudita Academie BV.

Algemeen
Wij vragen je persoonsgegevens zoals je naam, e-mailadres en telefoonnummer om contact met je te kunnen onderhouden in de periode van de training. Wij nemen je e-mailadres op in ons mailbestand bij MailChimp voor onze periodieke nieuwsbrief/blog, indien je deze wenst te ontvangen.
Voor trainingen waarbij een Certificaat of Bewijs van Deelname wordt afgegeven vragen wij je ook je geboortedatum aan ons te verstrekken. Bij deze trainingen vragen wij je een evaluatie na afloop van de training in te vullen en daarbij ook je naam te vermelden.

Wij gebruiken de evaluaties om onszelf te kunnen verbeteren. Ook worden evaluaties gebruikt bij audits door het CRKBO en de NRTO, bedoeld om ons kwaliteitskeurmerk en de registratie voor vrijstelling van de omzetbelasting te behouden.

Evaluaties, Certificaten, Bewijzen van deelname en de persoonsgegevens noodzakelijk voor deze documenten worden tien jaar door ons bewaard.

Website www.mudita-academie.nl

Alle gegevens die wij via deze website verzamelen worden strikt vertrouwelijk behandeld. Wij zullen informatie verkregen via onze website niet beschikbaar stellen aan derden voor gebruik door deze derden. Van het websitebezoek worden statistieken bijgehouden om de vindbaarheid, gebruik van en informatie op de website te optimaliseren.

Gegevens die je via de website aan ons verstrekt worden door ons gebruikt om je te informeren over onze dienstverlening. De informatie verstrekken wij via e-mail, telefonisch of persoonlijk. Als je aangeeft geïnteresseerd te zijn in onze nieuwsbrief/blog, dan nemen wij je e-mailgegevens op in ons mailbestand bij MailChimp.

Wij zullen op eerste aangeven je gegevens uit onze bestanden verwijderen. Je kunt daarvoor een schriftelijk verzoek aan ons sturen, of het contactformulier op de website invullen.

Intake voor trainingen
Om in onze trainingen zo goed als mogelijk aan te kunnen sluiten op jouw ontwikkelwens vragen wij je voorafgaand aan de training je ontwikkelvragen uit te werken en deze aan ons toe te sturen. Wij behandelen deze informatie uiteraard vertrouwelijk en gebruiken dit uitsluitend ter ondersteuning van jouw leerproces. De informatie zal nooit door ons aan derden worden verstrekt.

Insights Discovery profiel
Wij hebben een licentie en zijn geaccrediteerd practitioner om het Insights Discovery profiel te genereren voor en te bespreken met deelnemers aan onze individuele en groepstrainingen. Als voor jou ook een profiel wordt gegenereerd, dan vragen wij je via InsightsWorld online de vragenlijst ten behoeve van jouw persoonlijke profiel in te vullen. Bij het starten van de vragenlijst wordt je gevraagd akkoord te gaan met het privacy statement van Insights.

Voordat je akkoord gaat word je in de gelegenheid gesteld het privacy statement van Insights te lezen. Voor het Insights Discovery profiel volgen wij integraal het privacy statement van Insights.

Het profiel wordt door ons verwerkt tot een handzaam boekje en ongelezen in hardcopy aan je verstrekt. Indien je dat wenst kunnen wij je daarnaast een digitale versie verstrekken. Deze krijg je per e-mail toegestuurd. Je profiel wordt vervolgens van onze computer verwijderd. Na jouw toestemming zullen wij het profiel inzien om je uitleg te kunnen geven en om onze training aan te kunnen laten sluiten bij jouw ontwikkelwensen.

Je Insights Discovery profiel zal door ons niet aan derden worden verstrekt. Jij bent degene die beslist aan wie je jouw profiel afgeeft en laat lezen.

Het verstrekken van je persoonsgegevens en het invullen van de Insights vragenlijst is geheel op vrijwillige basis en bedoeld om jou te ondersteunen in je ontwikkelwens. Zonder deze gegevens kunnen wij geen Insights Discovery profiel voor je genereren en zal het profiel geen basis kunnen zijn voor de training die je bij ons volgt.

Uitkomsten van trainingen
De uitkomst van jouw persoonlijke ontwikkeling gedurende onze trainingen is aan jou om te delen met je leidinggevende, collega’s en familie/vrienden, voor zover jij dat nodig acht en wenst. Wij zullen informatie delen met jouw toestemming en ook alleen in jouw aanwezigheid.

Je privacy rechten
Op basis van Europese en Nederlandse wetgeving heb je veel rechten als het over jouw persoonlijke gegevens gaat. Wij zullen je altijd inzage geven in de gegevens die wij van je hebben opgeslagen. Wij zullen de gegevens verwijderen en/of aanpassen als je daarom vraagt. Als je vragen hebt over de meest actuele regelgeving rondom privacy, dan verwijzen wij je naar de Autoriteit Persoonsgegevens.

Download het Mudita Academie Privacy statement