Covey, “the seven habits”

The Seven habits of Highly Effective People.

Dat klinkt goed, 7 gewoontes en 7 concrete stappen en dan zijn we highly effective! Dat is do-able, dat moet te doen zijn. Een cursus Covey, een Covey-training, snel doelmatig en efficient. En dan worden we bij Mudita Academie vaak een beetje wantrouwig. We staan uiteraard open voor velerlei gedachtegoed en we willen het tevens ook eens nader onder de loep nemen!

Wanneer we deze Amerikaanse Goeroe nader beschouwen komen we interessante materie tegen! Toen de Verenigde Staten van Amerika 200 jaar bestond (een jonge natie) kreeg Stephen Covey de opdracht om een studie te maken naar effectiviteit van mensen. De goeroe was geboren, goeroe betekent zoveel als remover van darkness, beter vertaald nog, degene die licht in de vorm van inzicht brengt. En dat is een van zijn missies geworden en gebleven tot aan zijn dood. Door vele volken te bezoeken, te bestuderen en te bevragen heeft Covey vele inzichten op het gebied van persoonlijke groei, geprobeerd samen te vatten in 7 meer of minder concrete gewoontes.

Oude en zeer oude wijsheid is samengekomen in dit handboek. Ieder hoofdstuk op zich is gebaseerd op een heel oeuvre en een uitgebreide filosofie. En met deze kennis in je achterhoofd hebben we hier een samengebalde en hanteerbare oude filosofie in handen die heel veel meer is dan de Amerikaanse titel in eerste instantie doet vermoeden.

Wie zich verdiept in het gedachtegoed kan hier onmiddellijk praktisch mee aan de slag, maar vergis je niet, het is de opmaat naar een leven lang ontwikkelen….