Deep Democracy

Een helder statement van die ene medewerker gaf veel herkenning in het team. Ze durfde er eerst niet zo mee naar voren te komen, want haar idee week wel af van wat de meerderheid vond van het voorstel. En doordat zij haar verhaal deed konden ook de andere zien dat ze het gezamenlijke besluit beter konden maken. Dat ze met elkaar in staat waren een unaniem besluit te nemen door te luisteren.

Deep Democracy is een filosofie, een methode en theorie ineen. Door alle perspectieven te horen en te benutten wordt de wijsheid van de minderheid meegenomen in het besluit. De methode zorgt ervoor dat je sabotagegedrag zoveel als mogelijk uitsluit. De methode is ‘democratisch’, omdat er door de leider of facilitator geluisterd wordt naar ieders mening en inzicht om deze vervolgens mee te kunnen nemen in de besluitvorming. Zodanig dat alle belangen zo goed als mogelijk worden meegewogen.

Deep Democracy is ook een manier om anders te kijken naar de cultuur van een team. Je maakt het gedrag in het team zichtbaar, zodat duidelijk wordt op welke wijze communicatie en besluitvorming verloopt. De methode biedt handvatten en technieken om daarbij met uitersten om te gaan. Vanuit de overtuiging dat de krachtigste besluiten ontstaan door de aanwezige diversiteit van kennis, talenten, ervaringen en emoties te combineren.

De Lewis-methode van Deep Democracy is door Myrna en Greg Lewis voor het Zuid-Afrikaanse bedrijfsleven ontwikkeld in de periode na de apartheid. Jitske Kramer heeft de filosofie van Deep Democracy naar Nederland gebracht. Geïnspireerd door Myrna Lewis en Arnold Mindell heeft zij Deep Democracy zodanig vormgegeven in haar boek dat het ook goed past in de Nederlandse cultuur.

Wij zijn ‘level 4’ opgeleid voor Deep Democracy, waarmee we groepen kunnen begeleiden in het toepassen van Deep Democracy. Kijk je door de bril van Deep Democracy naar de cultuur binnen jullie organisatie, dan ontstaat er vaak een ander paradigma. Je ziet daardoor opeens wel waarom je met elkaar te weinig vooruitkomt met het team of de organisatie. Wij gaan er graag met je over in gesprek.