ALGEMENE VOORWAARDEN

Mudita Academie BV is lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). Voor onze algemene voorwaarden volgen wij daarin de modellen van de NRTO. Voor consumenten heeft de NRTO in samenspraak met de Consumentenbond algemene voorwaarden opgesteld. Bij aanmelding voor trainingen via ‘open inschrijving’ door particulieren zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Ook heeft de NRTO een gedragscode opgesteld waar wij ons aan conformeren.

Op opdrachten in de relatie van business-to-business zijn onze algemene voorwaarden b2b van toepassing, tenzij uitdrukkelijk de voorwaarden van de opdrachtgever zijn opgenomen in onze offerte en opdrachtbevestiging. De door de NRTO opgestelde gedragscode volgen wij ook voor de zakelijke markt.