Wat zijn jouw talenten?

De analyse geeft een eerste indruk van jouw talenten in relatie tot je Insights Discovery profiel. Je hebt daarmee richting voor jezelf om in te stappen in de workshop en jouw rol in het professionele gesprek te duiden.

In de lijst hieronder staan per vraag steeds vier kenmerken. Bepaal per vraag welke van de kenmerken het beste bij jou past en geef deze 4 punten. Vervolgens bepaal je welk kenmerk het minst bij jou past. Deze geef je 1 punt. Bij de twee overgebleven kenmerken geef je degene die dan nog het beste bij jou past 3 punten en het andere kenmerk geef je 2 punten. Vul de vragen zoveel als mogelijk in op basis van je eerste ingeving. Je krijgt daarmee de meest juiste uitkomst van deze analyse.

Op deze wijze beantwoord je de 10 vragen en verstuur je de vragenlijst. Op basis van de gegeven antwoorden bepalen wij je totaalscore. Tijdens de workshop zullen wij de totaalscores nader toelichten.

Succes met het invullen van de talentenanalyse!

Talentenanalyse

  • GeestdriftigBesluitvaardigZorgvuldigLoyaal 
  • GereserveerdInnemendGoedmoedigDaadkrachtig 
  • VerstandigCommunicatiefVeeleisendVoorzichtig 
  • WilskrachtigTactvolInvoelendSpeels 
  • VoorkomendVerstandigSpraakzaamUitdagend 
  • ConcurrerendVerzoenendGezelligGrondig 
  • VriendelijkDominantLogischOntspannen 
  • BeheerstAardigOpmerkzaamStandvastig 
  • InspirerendVolhardendHardnekkigAccuraat 
  • DirectVrolijkDiplomatiekTactvol