Als medewerkers vreugde beleven aan hun werk.

Voorjaar, de natuur ontwaakt uit de winterslaap. Het donkere jaargetijde van de winter maakt plaats voor het voorjaarslicht. Een nieuw begin en veel nieuw leven in de natuur.
De eerste dag dit jaar met 20 graden is al geweest. Velen genieten van de zon die nu snel in kracht en warmte toeneemt. Je bent vaak eerder vrolijk, omdat het voorjaar je inspireert.

Het voorjaar van 2018 is voor ons ook een nieuw begin. Vele malen hebben we aan vele mensen de vraag gesteld “wat wil je nu echt” en even zo vele malen hebben we tegen elkaar gezegd dat wij als team van Waterwerk onvoldoende laten zien waar we voor staan. Wat we belangrijk vinden en hoe we dat vormgeven, dat wij als trainers voor onszelf en voor de ander niet geloofwaardig zijn.
En daar sta je dan, op zo’n moment dat je vindt dat er voor je eigen ontwikkeling en groei iets anders nodig is dan dat wat je tot dan toe hebt gevonden. En zelfs na een mooie reis, waar we naar elkaar gekeken en geluisterd hebben en de toekomst nog eens onder de loep hebben genomen, bleef dat gevoel bestaan.

Ons kompas was eraan toe om een nieuwe weg in te slaan. Samen een nieuw bureau starten, een nieuwe naam bedenken die nog beter aansluit bij onze persoonlijke missies. Een naam die past bij wat wij werkelijk wensen toe te voegen aan mensen en organisaties. Dat niets toeval is blijkt ook weer op zo’n moment. René is ‘Het boek van Vreugde’ aan het lezen, een prachtige dialoog tussen Desmond Tutu en de Daila Lama. Zij komen tot het inzicht dat wat hun verbindt, wat het Boeddhisme en het Christendom verbindt, wat mensen mag verbinden is te vatten in het woord ‘Mudita’. Mudita is uit het Sanskrit en betekent “Het gevoel van vreugde en geluk dat een mens ervaart wanneer het een ander goed gaat.”

Mudita raakt ons, de dialoog raakt. De wens van Erica om ook Jivamukti Yoga-teacher te mogen zijn, de wens van ons beiden om het in Zuid-Afrika ontstane ‘Deep Democracy’ toe te voegen aan onze rugzak als trainers en de wens om de 7 Habits van Covey en Insights meer met elkaar te verbinden in wat wij wensen te brengen komt samen in ‘Mudita’.

Mudita past bij ons en met Mudita Academie willen wij masterclasses, leergangen en individuele en teamtrainingen verzorgen, zodat blijheid en compassie samen mogen komen en mensen zich ontwikkelen.

Bij Jivamukti is de focus van de maand april ‘Black is the True Face of Light’. Hoe treffend is deze focus in de metafoor van het nieuwe begin. Licht laten schijnen op wat je werkelijk wenst maakt dat wat al in je is zichtbaar. Soms is het nodig het oude daarbij los te laten, en het maakt ruimte om wat er latent al is te laten ontwikkelen. Er vreugde aan te gaan beleven. We houden het voor aan onze deelnemers en we mogen het ook zelf weer voelen hoe mooi het kan zijn de focus op het nieuwe te richten.

Wij ontmoeten je graag vanuit Mudita Academie!

Hartelijke groet,
Erica Detiger en René Wingelaar